Aktualności

 

 

Zajęcia dodatkowe

 

Skrzaty Leśne

Motylki

Wesołe Pszczółki

Jagódki

Stokrotki

Żabki

Biedronki

W najbliższym czasie planujemy

Specjaliści

 

Zajęcia taneczne BOHEMA 
rozpoczynają się od października .
13.30 do 14.00 - Pszczółki
14.15 do 14.45 -Żabki i Stokrotki
15.00 do 15.30 - Motyle i Skrzaty
Zajęcia będą odbywać się we wtorki i czwartki (2 razy w tygodniu).
 Rekrutacja 2018/2019

Przedszkole Niepubliczne „Zielona Kraina” z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gliwicka 11, informuje, iż jest Administratorem danych dzieci, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników placówki.

Dane są przetwarzane w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego.

Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
Ustawy o systemie oświaty;
Ustawy o systemie informacji oświatowej;
Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych; 
uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, 
celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; 
stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze; 
ewentualnym źródle pozyskania danych;
udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować Państwa o przysługujących prawach i udzielić stosownej informacji na piśmie.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych

Kontakt

Przedszkole Niepubliczne „Zielona Kraina”

Ul. Gliwicka 11

85-378 Bydgoszcz

 

Tel. 53-379-82-30


  

 

 

 

 

Copyright © 2009 Zielona Kraina. Design: Studio WWW.         o nas  |  organizacja  |  rytm dnia  |  program nauczania  |  galeria  |  plac zabaw  |  kontakt