Stokrotki

j.angielski

Zadania dydaktyczno –wychowawcze i opiekuńcze na czerwiec

Dziecko:   

· rozpozna modele monet i banknotów o niskich nominałach, uporządkuje je, dowie się do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym,

· określi położenie przedmiotu w stosunku do własnej osoby,

· dokona pomiaru długości miarą naturalną (stopą, krokiem),

· dokona syntezy głoskowej wyrazów,

· podejmie próbę przeczytania wyrazów dwu i trzy- sylabowych,

· ujawni swoje marzenia w pracy plastycznej i opisie słownym,

· pozna warunki bezpiecznego korzystania ze słońca i kąpieli podczas wakacji,

Baśnie:

I     „Chcę mieć przyjaciela” 

II   „Zabawy na podwórku”

III  „Kwiat paproci”

IV  „Elemelek w nocnej porze podróżuje aż nad morze”

Tematy tygodniowe:

I   „Dziecięce marzenia”

II  „Na naszym podwórku”

III  „Witamy lato”

IV „Jedziemy na wakacje”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 Zielona Kraina. Design: Studio WWW.         o nas  |  organizacja  |  rytm dnia  |  program nauczania  |  galeria  |  plac zabaw  |  kontakt