• Baner

Jesteśmy przedszkolem niepublicznym o profilu nastawionym na rozwijanie wyobraźni i twórczości naszych podopiecznych.

Czynnikiem zapewniającym poczucie bezpieczeństwa i działającym na dzieci wyciszająco jest ciepła i życzliwa atmosfera, której wzmocnieniem jest klimat wnętrza i wystroju sal: pastelowa kolorystyka, naturalne tkaniny, robione ręcznie zabawki z naturalnych tworzyw. Wszystko to sprawia, że nasze dzieci czują się tutaj jak w domu.

Atmosferę domowego ogniska tworzymy też poprzez grupy mieszane wiekowo, gdzie starsze dzieci pomagają młodszym, a młodsze uczą się od starszych - TAK JAK W RODZINIE. Przy czym oczekiwania dydaktyczno-wychowawcze dostosowane są do wieku dzieci.

W naszej placówce odbywają się zajęcia manualne, plastyczne, muzyczno-ruchowe, gospodarstwa domowego, języka angielskiego, terapia logopedyczna oraz konsultacje psychologiczne.

Dzieciom proponujemy również wiele zabaw rytmicznych, paluszkowych, kołowych nawiązujących do polskiej tradycji. Codziennie też czytamy lub opowiadamy baśnie, by przy nich odpocząć, wyciszyć się oraz nauczyć się czegoś ważnego. Opowieści te pod koniec tygodnia oglądamy w postaci przedstawień wspólnie organizowanych z dziećmi.

Przedszkole organizuje uroczystości przy współpracy rodziców i dzieci: dożynki, święto lampionów, Wigilię, a także urodziny, kiermasze oraz spotkania z „ciekawymi ludźmi".

Ważne dla nas jest by rozwijać twórczą fantazję dzieci, doświadczenia związane z kontaktami społecznymi między innymi podczas swobodnej zabawy gdyż uważamy, że „Dzieci najlepiej uczą się wówczas gdy pomoże im się samodzielnie odkrywać podstawowe zasady„ (P. Kline cyt. „The Everyday Genius").

Wspieramy dzieci w radosnych i trudnych chwilach. Atmosfera tworzona w przedszkolu wzmacnia poczucie bezpieczeństwa u dzieci, ich samoakceptację i wiarę we własne możliwości oraz aktywność i twórczość.