• Baner

 

MOTYLE

Dziecko:

 • pozna właściwości fizyczne soli kamiennej i węgla kamiennego,

 • poszerzy zakres wiadomości na temat tradycji i obrzędów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

 • zastosuje liczebniki porządkowe w zakresie sześciu elementów,

 • powtórzy zasady kulturalnego i bezpiecznego zachowania się podczas wycieczki autobusowej,

 • dokona analizy i syntezy wyrazów 4- i 5-głoskowych,

 • pozna prawidłowy sposób nakrywania do stołu,

 • zaplanuje przebieg „Jasełek” i przygotuje salę na uroczystość jasełkową,

 • odczuje radość podczas pieczenia pierników oraz ze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,

 • przeliczy zbiory z zachowaniem prawidłowości,

 • pozna wielką i małą literę r, s, n,

 • odczyta globalnie wyrazy w tematyce świątecznej,

 • wykona elementy świątecznej dekoracji wg wzoru i z zachowaniem kolejnych jej etapów.

 

Korowody

 • „Dawno, dawno temu…”

 • „Idą Święta”

 • „Świąteczne tradycje”