• Baner

JEŻYKI

Dziecko:

 • pozna prawdziwą postać Biskupa Mikołaja,

 • skonstruuje z pomocą nauczyciela wieniec adwentowy,

 • dostrzeże rytmiczną regularność i ciągłość czasową kalendarza adwentowego,

 • podejmie próbę odtworzenia rytmu na instrumencie,

 • ułoży 3-elementową historyjkę obrazkową,

 • pozna tradycje Świąt Bożego Narodzenia oraz podejmie próbę stworzenia ozdób świątecznych,

 • zaśpiewa znane kolędy, odczuje radość ze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia,

 • pozna właściwości węzy pszczelej podczas zwijania jej w świece,

 • pozna etapy przygotowań do kolacji wigilijnej.

 • przeżyje uroczystość Jasełek, weźmie udział w krótkim programie artystycznym wraz z rodzicem.

 • określi wielkość przedmiotów z użyciem pojęć: ciężki-lekki,

 • sklasyfikuje przedmioty ze względu na ich przeznaczenie.

Korowody:

 1. „Wizyta Świętego Mikołaja”.

 2. „Wizyta Świętego Mikołaja”.

 3. „Wędrujący Pasterze”.

 4. „Wędrujący Pasterze”.

Bajki:

1.„Historia Świętego Mikołaja”.

2.„O Świętym Mikołaju i stolarzu”.

3.„Choinka”.

4.„Historia Bożego Narodzenia”.