• Baner

Zadania dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze na grudzień 2022 r.

SKRZATY

Dziecko:

 • weźmie czynny udział w przygotowaniu ozdób choinkowych i dekoracji sali,

 • pozna symbole związane ze świętami Bożego Narodzenia,

 • określi położenie przedmiotu w przestrzeni: nad, pod, obok,

 • podejmie próbę policzenia przedmiotów w zakresie mu dostępnym,

 • wykona reakcję na przerwę w muzyce,

 • zaobserwuje charakterystyczne cechy postaci Świętego Mikołaja,

 • zaobserwuje zmiany przyrodzie w okresie zimowym,

 • usprawni umiejętność prawidłowego posługiwania się klejem,

 • pozna zasady prostej gry planszowej.

 

Korowody:

 1. „Wizyta św. Mikołaja”

 2. „Wędrujący pasterze”

 3. „Przy wigilijnym stole”

Bajki:

 1. „Baśń o św. Mikołaju”

 2. „Komu potrzebne jest Boże Narodzenie?”.

 3. „Historia Bożego Narodzenia”