• Baner

Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola do godziny 8:30, zgodnie z Regulaminem Przedszkola.

Dzieci spóźnione prosimy zgłaszać telefonicznie!!!

Nagminne spóźnianie się jest wsparciem działań dysfunkcjonalnych u dziecka, takich jak:

  • niechęć do jedzenia, całkowita rezygnacja lub pośpiech podczas samodzielnego jedzenia śniadania, gdy inni już skończyli,
  • postawa wycofania, rezygnacji lub tzw. „opóźniony start”, gdy inni już pracują,
  • brak wiedzy, wrażeń ze spotkań teatralnych, koncertów, spotkań z ciekawymi ludźmi albo wytworów prac plastycznych, które dzieci już zdążyły stworzyć,
  • złe samopoczucie dziecka spowodowane brakiem czasu rodzica wyłącznie dla niego, wyrażane często płaczem, grymasami, agresją wobec innych albo odmową współpracy podczas czynności samoobsługowych, typu: sprawne rozbieranie się w szatni.